March 1, 2022

PhenixID Authentication Services – Ny release 4.3

Nya versionen i korthet: 

Utökade möjligheter för logging

 • Varje  autentisering loggar nu Trace ID om konfigurerat
 • Utökad loggning för SAML
 • Utökad loggning för BankID & SITHS eID

Nyheter i Elektroniska Underskrifter

 • Editerbar font och längd på den synliga signaturen
 • Ny lokalisering av PDF- förhandsgranska
 • Gränssnittsuppdateringar i enlighet med  tillgänglighetsdirektivet, WCAG

Uppdateringar för Svenska eID’n

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows inloggning

Använd eID eller andra tredjepartsmetoder för webbinloggning mot Windows 10 & 11 enheter

I 4.3 kan alla MFA metoder som PhenixID har stöd för användas. Läs mer här

 

Flera nya integrationer

 

Läs mer: 

In English

Highlights:

Extended Logging Capabilities

 • Every authenticator now logs using Trace ID if configured.
 • Added granularity for SAML logging
 • Added granularity for BankID & SITHS eID logging

New features in Electronic Signatures

 • Custom fonts and length  of visual signatures 
 • New localisation of the PDF- preview
 • UI updates in regards to Web Content Accessibility Guidelines, WCAG.

Swedish eID updates

 • BankID (backend and frontend)
 • Freja e-ID 
 • SITHS e-ID
 
 

Windows web sign-in

Enable web sign-in for Windows 10 & 11 devices. Any MFA method that are supported from PhenixID Authentication Services can be used. Read more here

 

 

Several new integrations

 

Read more: