May 10, 2016

PhenixID ingår strategiskt partnerskap med Clavister

Partnerskap kommer att leverera integrerade säkerhetslösningar för att bättre skydda nätverk och anslutna enheter

PhenixID, en ledande leverantör av lösningar för säker inloggning och identitetshantering, ingår strategiskt partnerskap med Clavister (Nasdaq: CLAV), ett ledande företag inom högpresterande nätverkssäkerhet..

Partnerskapet innebär att båda företagen nu stärker sina respektive erbjudanden och bättre möter marknadens ökande krav på säker inloggning och identitetshantering.

Inom området IoT (Internet of Things) är identitetshantering en förutsättning för kommande utveckling. Man kommer behöva säkerställa att en enhet som en webkamera, en bil eller ett industrisystem har en säkerställd identitet som inte går att manipulera innan de kopplas upp mot internet.

Jim Carlsson, VD på Clavister säger: “Vi kommer redan under den närmaste 6 månadersperioden se effekten av samarbetet i vår ökade försäljning. Att vi kompletterar vårt produktutbud med PhenixIDs kommer att gagna våra kunder och vår försäljning såväl på medel som på lång sikt, men även av strategiska skäl, som exempelvis IoT”.

Peter Laurén, VD på PhenixID kommenterar: Med partnerskapet ges en möjlighet för Clavister till cross-försäljning och att kunna erbjuda PhenixIDs portfölj av autentisering och identitets-hanteringsprodukter till marknader där Clavister finns idag som Norden, EU, Japan, Brasilien, Kina och på sikt Afrika. Marknaden för säker inloggning eller vad man brukar benämna “multi-faktor autentisering” beräknas växa med 17,7% årligen och vara värd närmare 10 miljarder USD år 2020.* Vi har som ambition att växa påtagligt mer än marknaden.”

De finansiella resurser som tillförs PhenixID möjliggör ökade satsningar och finansiell stabilitet och styrka i bolaget.

http://www.rnrmarketresearch.com/multi-factor-authentication-market-by-modeltype-two-three-four-five-factor-application-banking-finance-healthcare-government-defense-travel-immigration-consumer-electronics-comme-market-report.html

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av “Cloud”-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 100 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.