April 12, 2018

PhenixID på KommITS 2018 i Båstad

Den 23-25 april deltar vi på KommITS i Båstad. Kom gärna och besök oss i våran monter!
Trusted Dialog och PhenixID presenterar i ett pass “Säkra meddelanden och elektroniska underskrifter.”
I svenska kommuner idag finns ett antal arbetsuppgifter som kräver underskrift av känslig information.
Idag hanteras dessa ofta manuellt, och handlar det dessutom om icke kontorstid så kan det betyda att handläggare behöver åka fram och tillbaka med dokument som ska skrivas på.
TrustedDialog och PhenixID Signing Service är tillsammans en integrerad lösning med både säkra meddelanden och elektroniska underskrifter som gör att alla dessa flöden kan hanteras helt digitalt.
TALARE: Tommy Almström, PhenixID samt Magnus Hubner, Certezza.

Läs mer om KommITS här