December 16, 2021

SWEDISH: Elektroniska underskrifter – ny release

PhenixID Signing Services Workflow 1.13 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

NY VERSION AV: 

 

 

MED PRIORITERAD WORKFLOW!
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

Produkten vi släppte tidigare i år har fått nya funktioner som ytterligare ska underlätta för elektroniska underskrifter både individuellt och i så kallat workflow.

 

 

NYA FUNKTIONER

Skräddarsy ordningen av undertecknare för varje ärende genom att ange en prioritet för grupper av personer som elektroniskt ska signera en handling. Alla processer för meddelanden och påminnelser stöds för en sekventiell ordning av undertecknare.
 

 

 

 

PDF/A-1a validering

Då en EU-godkänd elektronisk PDF-dokument ska vara av fil-formatet PDF/A-1a har vi underlättat hantering av dessa dokument. Vid uppladdningstillfället valideras att formatet på PDF-dokumentet alternativ informerar slutanvändaren att dokumentet inte är av korrekt PDF-format.

 

MER…

  • Personer delaktiga i ett ärende får påminnelse/notifiering innan förfallodatum infaller.

 

  • Möjlighet att skräddarsy Ämne och Meddelande som ska gå ut tillsammans med ärendet.

 

  • Uppgraderat Log4j2 bibliotek med anledning av CVE-2021-4422
NYA INTEGRATIONER

 

 


Läs alla release notes för
 Elektroniska underskrift – Workflow här

PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflow

Se PhenixID’s Produktutbildningar här