News

December 21, 2021

New IAM releases from PhenixID

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Identity Provisioning 5.7.0 and PhenixID Identity Manager 5.4.0. The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

ADVANCED FILTERING

A well requested feature has been to more granular filter functionality. Now you can filter your search result grid for all users. See filter example to the left with Name that starts with Bob or Tom both represented in the table.

AUTOMATIC EXPAND

Categories in Identity Manager now support auto-expand upon login for improved user experience. See image to the right.

PhenixID products always aim to include the latest updates for supporting libraries and supporting modules. Since identity products should be seen as security software we strongly recommend all customers to update implementations as frequent as possible. All dependencies in the /lib folder have been reviewed and a lot of them have been updated to new versions.

PIM 5.7.0 includes log4j-X-2.17.0.jar where the log4j version 2 vulnerability is resolved. Log4j version 1 has been deprecated and is not supported.

NEW INTEGRATIONS

Read full release notes for Identity Provisioning here

Read full release notes for Identity Manager here

Secure your seat at the next PhenixID Product Training here


Show more
December 16, 2021

SWEDISH: Elektroniska underskrifter – ny release

PhenixID Signing Services Workflow 1.13 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

NY VERSION AV: 

 

 

MED PRIORITERAD WORKFLOW!
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

Produkten vi släppte tidigare i år har fått nya funktioner som ytterligare ska underlätta för elektroniska underskrifter både individuellt och i så kallat workflow.

 

 

NYA FUNKTIONER

Skräddarsy ordningen av undertecknare för varje ärende genom att ange en prioritet för grupper av personer som elektroniskt ska signera en handling. Alla processer för meddelanden och påminnelser stöds för en sekventiell ordning av undertecknare.
 

 

 

 

PDF/A-1a validering

Då en EU-godkänd elektronisk PDF-dokument ska vara av fil-formatet PDF/A-1a har vi underlättat hantering av dessa dokument. Vid uppladdningstillfället valideras att formatet på PDF-dokumentet alternativ informerar slutanvändaren att dokumentet inte är av korrekt PDF-format.

 

MER…

 • Personer delaktiga i ett ärende får påminnelse/notifiering innan förfallodatum infaller.

 

 • Möjlighet att skräddarsy Ämne och Meddelande som ska gå ut tillsammans med ärendet.

 

 • Uppgraderat Log4j2 bibliotek med anledning av CVE-2021-4422
NYA INTEGRATIONER

 

 


Läs alla release notes för
 Elektroniska underskrift – Workflow här

PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflow

Se PhenixID’s Produktutbildningar här


Show more
October 21, 2021

Swedish: Onboarding av digitala identiteter

Få kontroll på din identitet livscykel

Med kvalitativ onboarding kommer ni som organisation spara mycket resurser. Kolla filmerna nedan och/eller kontakta oss på PhenixID så kan ta en dialog kring er onboarding av digitala identiteter.

//PhenixID


Show more
August 19, 2021

PhenixID Authentication Services – New release 4.1

PhenixID are proud to announce the new release of PhenixID Authentication Services (4.1) that improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.  The new release contains several new features both for administrators and end users.

PAS now includes full support för FIDO2. 

Benefits for the organisation

 • Users can associate their FIDO2 tokens with their organizational userID. The user only needs to activate the FIDO token once (to PhenixID Authentication Services) instead of activating it for every service/application used.
 • All services/applications can connect to PhenixID Authentication Services using standard protocols (SAML2, OIDC) to consume FIDO authentication.
 • No need for applications/services to develop own FIDO2 support.

Enrollment portal for handling of tokens

 • Self-enrollment of FIDO2 tokens
 • Self-administration of FIDO2 tokens
 • Delegated administration of FIDO2 tokens

 

One Touch quick mode for Apple Watch / Android Wear.

One Touch quick mode enables the functionality to confirm/reject assignments directly from the push notification message on the device.

PhenixID Authentication Services  4.1 have support to use Apple Watch together with One Touch for strong authentication. This functionality works also on devices that are based on Android Wear.

SITHS eID

New SITHS valves. Allows for authentication through API.

Several new integrations

OpenID Certification 

The OpenID Foundation enables organisations to be certified to specific conformance profiles to promote interoperability among implementations.

PhenixID have achieved certifications for these OpenID Provider conformance profiles:

 

 • Basic OP
 • Config OP
 • Form POST OP

https://openid.net/certification/

WCAG

Improved functionality for WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

 • WCAG updates for all authenticator templates
 • WCAG updates for Password Self Service UI. Improved functionality in regards to the WCAG

Read full release notes here

PhenixID Authentication Services Product Page

 

SWEDISH

Vi på PhenixID är stolta att presentera vår senaste version av PhenixID Authentication Services (PAS 4.1)  som bl.a. tillför ökad kompatibilitet, stabilitet och säkerhet till era installationer, den är rekommenderad till alla installationer. Versionen innehåller uppdateringar för både slutanvändare samt administratörer

PAS innehåller nu fullt stöd för FIDO2

Fördelar för organisationen

 • Användare kan aktivera sina FIDO2-enheter med sitt organisatoriska användarID. 
 • Användaren behöver bara aktivera en FIDO2-token en gång (till PhenixID Authentication Services) istället för att aktivera den för varje tjänst som används.
 • Alla tjänster/applikationer kan ansluta till PhenixID Authentication Services med standardprotokoll för federation (SAML2, OIDC) för att använda FIDO2 som autentiseringsmetod
 • Inget behov av applikationer/tjänster för att utveckla eget stöd för FIDO2
Portal för enkel aktivering

 • Självservicesportal – Användaren kan aktivera sina tokens på ett säkert sätt
 • Självserviceadministration – visa och inaktivera FIDO2-tokens
 • Delegerad administration –Administratörer kan hantera flera autentiseringsmetoder för användare inklusive FIDO2
One Touch quick mode för Apple Watch / Android Wear

“Quick mode” med One Touch gör det nu möjligt att bekräfta/avvisa notifieringar angående autentisering direkt via push-meddelandet på enheten.

PhenixID Authentication Services 4.1 har stöd för att använda Apple Watch tillsammans med One Touch för stark autentisering. Den här funktionen fungerar också på enheter som är baserade på Android Wear.

SITHS eID

Nytt SITHS-valv som möjliggör autentisering via API.

Flera nya integrationer

PhenixID uppnått OIDC certifiering

OpenID Foundation gör det möjligt för organisationer att bli certifierade för specifika profiler för att främja interoperabilitet mellan implementeringar.

PhenixID har uppnått certifieringar för dessa OpenID Provider profiler:

 • Basic OP
 • Config OP
 • Form POST OP

https://openid.net/certification/

WCAG

Förbättringsarbete enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

 • WCAG-uppdateringar för alla inloggningsmallar
 • WCAG-uppdateringar för gränssnittet i Password Self Service.

Läs alla tekniska nyheter här

PhenixID Authentication Services Produktsida


Show more
July 1, 2021

PhenixID levererar åtkomst till Cambio Open Services

PhenixID Authentication Services har nu förmågan att leverera åtkomst till Cambio Open Services API i kombination med SSO och/eller MFA.

 

Cambio Open Services

Cambio Open Services är en öppen plattform för informationsdelning inom vård och omsorg (https://www.cambio.se/vi-erbjuder/open-services/). 

Cambio Open Services erbjuder ett antal öppna gränssnitt, så kallade API:er, som gör att applikationer/tjänster kan hämta och lämna relevant information som sedan kan användas i applikationen/tjänsten.

 

Åtkomst till Cambio Open Services API 

För att en applikation/tjänst ska kunna nyttja Cambio Open Services API krävs ett åtkomstintyg (access token) utställt av en betrodd utfärdare. 

 

PhenixID Authentication Services som betrodd utfärdare

PhenixID Authentication Services är en betrodd utfärdare och kan därmed utfärda åtkomstintyg till en applikation/tjänst som kan användas av applikation/tjänst för att konsumera Cambio Open Services API. 

Det ges även möjlighet att addera enkel inloggning (SSO) och/eller stark autentisering (MFA) i denna process. 

 

Läs de tekniska detaljerna här 

 

Kontakta oss för mer information!


Show more
June 28, 2021

PhenixID Elektroniska underskrifter – Workflow – Release notes

img
Digitala identiteter i dynamisk workflow
Elektroniska underskrifter fortsätter vara i fokus för många organisationer i Sverige och vår webbaserade verktyg vidareutvecklas i rasande takt.
 
Tommy Almström, Product Manager, PhenixID

 

FÖRFINAD ANVÄNDARUPPLEVELSE

 

 

 • Anpassningar för att stödja fler funktioner för personer med funktionsnedsättning (tillgänglighetsdirektivet).
 • Gränssnittet har fått uppdateringar gällande språk samt funktioner.
 • Texter i applikationen och i e-postmallar och notifieringar är uppdaterade för att stödja svenska begrepp såsom underskrift istället för signering.
 • Personer delaktiga i ett ärende får påminnelse/notifiering innan förfallodatum infaller.
 • Sortering av ärenden kan nu utföras på flertal olika sätt. På bilden nedan visas 25 ärenden som sorteras efter datum för skapande i fallande ordning

 

 • Instruktioner för att anpassa utseende och stylesheets har uppdaterats. Läs mer här.

 

LAGRINGSDESIGN

 • Filer lagras, för underskrift, endast under den tid ett ärende är aktivt. Kunden väljer själv hur länge filerna ska finnas tillgängliga.

 

NYA INTEGRATIONER

 • Automation API för integration från applikation/tjänst har ny funktionalitet
  Läs mer om API här.
 • Uppgraderat tredjeparts komponenter för att stödja Office365 integration för epost

 

Läs alla release notes för Elektroniska underskrift – Workflow här.

PhenixId Signing Workflow fullständiga dokumentation finns här

Se video från YouTube-kanal “Elektroniska underskrifter – Demo av workflow


Show more
June 11, 2021

PhenixID – Checklista för digitala identiteter

Planera för hösten redan nu genom att lära av andra och deras erfarenheter kring hantering av digitala identiteter. Nedan visar vi ett antal användarfall som kanske kan göra din vardag enklare, säkrare och med stor sannolikhet billigare.

 

  Ta bort lösenordet

Lösenord som användare ska komma ihåg är inte en del av framtiden även om det är en del av nutiden. Säker inloggning kan genom att använda andra metoder än lösenordet. Kontakta oss så berättar vi mer om vår erfarenhet kring lösenordsfira miljöer där man inte tummat på säkerheten.

  “Självhjälpslösenordsåterställarapplikation” 🙂

I vissa scenarion så är och kommer lösenord vara närvarande ett par år till. Då är det viktigt att säker återställning av glömda lösenord kan ske smidigt och effektivt.
Läs mer hur Password Self Service kan få bort kostsamma tidskrävande processer.

  Delegerad administration i skolan

Det finns inom skolan ofta en obalans när det kommer till ‘vem som vet’ och ‘vem som har möjlighet’ att skapa och administrera konton. IT-avdelningen blir inte sällan en flaskhals av tidskrävande administration samtidigt som pedagoger kan känna en maktlöshet kring att äga sitt digitala klassrum.
Kontakta oss så beskriver vi olika lösningar som är anpassade för skolverksamhet där rätt person gör rätt saker.

  Digital inventering över användare och deras status

Ett bra varulager kräver bra processer och regelbundna inventeringar. Detsamma gäller digitala lagringsytor och processer. Vi hjälper våra kunder sätta upp digital inventering i alla olika datakällor som lagrar identiteter.
Kontakta oss för en inventeringsdemo.

  Låt resursägare ändra själv

För att lyckas med digitaliseringen så bör resursägare, applikationsägare eller personalansvariga själva ha möjligheten att ändra data som de är ägare till, istället för att be IT om hjälp. Det kan gälla audit, eller hantering av access m.m.

  Skapa smidiga beställare/godkännare-flöden för identiteter

Ett aktuellt ämne gällande digitalisering är processen kring förändringar av identitetsdata. För att optimera din verksamhet så behöver dessa flöden vara enkla att använda samtidigt som de behöver vara heltäckande. Se denna film för hur detta skulle kunna gå till.

  Låt användare logga in EN gång

Att användare ska behöva komma ihåg konton och lösenord till en organisations alla tjänster är svårt och kostsamt. För att lösa detta kan du se till att alla tjänster litar på samma centrala punkt (en IDP) som hanterar inloggning för allt och alla samt möjliggöra Single Sign-On. Då kan ni spara kostnader samt öka både säkerhet och användarvänlighet.


Show more
May 19, 2021

New releases for PhenixID IAM solutions

PhenixID Identity Provisioning (IP) 5.3.0 & PhenixID Identity Manager (IM) 5.6.1 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

 

The main focus for this release is improvements in the Configurator, with a lot of new features to ease the configuration. Changes have also been made to give more space to components with a lot of information, like the action list in a policy. Therefore some buttons and checkboxes have been moved to new positions.

Release Highlights

 

SET CONDITION FOR AN ACTION IN A POLICY

A new option for setting a condition is available when you right click on an action in a policy. When selecting ‘Set Condition’ och ‘Edit Condition’ a new dialog is opened where a condition for the action can be entered.

DISABLE AN ACTION IN A POLICY

A new option for disabling a policy has been added to the right click menu for an action in a policy, ‘Disable Action’. When disabling an action in a policy, that action will not run in that particular policy. This can be useful during testing, to avoid writing test information to production systems.

New Actions:
Google Directory Admin actions to provision users to G-Suite.
Updated Actions:
Visma Personec actions to handle multiple organisation attributes.

 

Read full release notes for Identity Provisioning here

Read full release notes for Identity Manager here


Show more
April 26, 2021

SWEDISH: Elektroniska underskrifter med workflow

Nu släpper vi en produkt för elektroniska underskrifter av dokument och transaktioner med möjlighet att skapa workflow samt smarta integrationer till organisationers digitala identiteter.

Litet steg för användaren. Stort steg för digitaliseringen.
Elektroniska underskrifter är ett område som det framförallt har pratats mycket om under de senaste åren men PhenixID har levererat elektroniska underskrifter till privat och offentlig sektor sedan 2016. Vi kan stolt presentera elektroniska underskrifter där vi utgår från verksamheten och dess digitala identiteter.

Tommy Almström, Product Manager, PhenixID

Elektronisk underskrift av PDF eller transaktion med BankID, Freja eID eller annan MFA-metod. Smidig och säker hantering av multipla elektroniska underskrifter genom workflow. Lösningen följer riktlinjer, standarder samt krav från EU och ETSI. Vi bevakar noga DIGG’s initiativ för området.

 

Läs mer om Elektroniska underskrifter:

 

Missa inte  3 Juni Masterclass Elektroniska underskrifter


Show more
April 8, 2021

New Release: PhenixID Identity Manager 5.6.0

PhenixID are proud to announce a new release of PhenixID Identity Manager (PIM) 5.6.0. The web-based delegated management tool have several user experience updates as well as back-end improvements.

The new release improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.

Highlights:

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). PhenixID continuously improve PhenixID Identity Manager to be more accessible to people with disabilities.

Improvements for this specific release contains navigation assistance and structural code adjustments to furthermore clarify where in a form you are if you for instance are navigating without a mouse. One noteworthy iteration has to do with be more descriptive with HTML labels that is more WCAG friendly instead of web code structured in divisions (div). See video below.

Important note! 
Since changes are made (see release notes) the appearance in a form might look a little bit different. The idea is to make all control work the same and have the same features seen from a WCAG perspective. Verify all forms where you have controls listed in the release notes to verify they look the same.

Create your own custom view

It now possible for any customer to create their own custom view. The customised view will be an additional tab for authorised users.

See video below.

Assign a form to a predefined search

It is now possible to add a restriction filter to a predefined search.  When selecting a user from the result set only a specified form will be displayed. See video below.

 

Read full release notes here

 

See all our Online Courses here

 • PhenixID Identity Manager (4-5 MAY) 
 • PhenixID Authentication Services (26-27 MAY)
 • PhenixID Signing Services (28 MAY)
 • PhenixID Identity Provisioning (18-19 MAY)
 • Master class – Delegated access and identity (OAuth and OpenID Connect) (11 MAY)
 • Master class – Identity Federation (SAML2) (11 MAY)
 • Master Class – PIM integration with PIP (20 MAY)
 • Master Class – PIM integration with PIP (TBD)

 


Show more
Load more news