September 28, 2022

PhenixID – Elektroniska Underskrifter – Signing Services Workflow – New Release 2.1.0

 

PhenixID Signing Services Workflow 2.1.0 improves the stability, compatibility and security of your solution, and is recommended for all installations.
HIGHLIGHTS
Elektroniska underskrifter har under året blivit en av det mest konkreta exemplen på digitaliseringens framfart. Organisationer inom både offentlig och privat sektor vill hitta lösningar som kan fungera tillsammans med befintlig IT-infrastruktur.

NYA FUNKTIONER

  • Konfigurationsalternativ för att tillåta undertecknare att ladda ner färdiga dokument. Med denna funktion kan att den person som startar ett underskriftsärende välja att – när processen är klar – varje deltagare få tillgång till det underskrivna dokumentet

 

FÖRBÄTTRINGAR

  • Information för nedladdning av dokument förbättrades med en tydlig indikation på att dokumentet inte längre är tillgängligt för nedladdning. Default är 14 dagar.

  • Förbättrat felmeddelande när den maximala storleken på PDF-dokument överskrids. Default finns en inställning som varnar om dokument är större än 2MB.
  • Förbättrad hantering av session timeout med en uppmaning att logga in när sessionen löper ut. Se Konfigurationsreferens

Denna release inkluderar även ett antal fixar till mindre problem.

Läs full release notes här